fövt

fövt
ə. 1) keçib-getmə; 2) əldən çıxarma, əldən vermə; 3) ölüm

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • fövt — is. <ər.> 1. Əldən çıxma, əldən çıxarma, əldən qaçırma. Fürsəti fövt etmək (fürsəti əldən qaçırmaq). 2. Ölmə, ölüm. Kim, fövti rəqib eşitsə aşiq; Gülmək gərək, ağlamaq nə layiq? F.. Fövt olmaq – ölmək, məhv olmaq. . . Bizim şüəra cismən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təfvit — ə. fövtə vermə, əldən çıxarma, əldən qaçırma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fürsət — is. <ər.> Bir sözü demək və ya bir işi görmək üçün əlverişli an, münasib vaxt, məqam, müvafiq hal. Bu fürsət hər vaxt ələ gəlməz. – Qanadlı bir quşdur fürsət əzəldən. . S. V.. Fürsət aramaq (axtarmaq) – bir iş üçün əlverişli məqam axtarmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəva — 1. <ər.> 1. Bax dava. Bir əldə tutub tiğini, bir əldə tutub səng; Dəvaya gəlirsə, ona canım də süpərdir. S. Ə. Ş.. De görüm, küçədə nə var, a kişi? Bu nə dəvadır, anladınmı işi? M. Ə. S.. 2. köhn. bax teorem. ◊ Dəva vəkili köhn. – bax… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gicəltmə — 1. «Gicəltmək 1»dən f. is. 2. «Gicəltmək 2»dən f. is. 3. is. Qoyun quzuda baş gicəllənməsi şəklində təzahür edən xəstəlik. Maldarlıq edən şəxslərə məlumdur ki, qoyunquzuda bir gicəltmə naxoşluğu olur ki, onlar bir yerdə fırlanıb, yıxılıb fövt… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ictihad — is. <ər.> klas. 1. Cidd cəhd, var gücü ilə çalışma, səy etmə, çalışıb çapalama. İctihad etmək köhn. – gücü çatdıqca çalışmaq, səy etmək, əlləşmək. . . Elə güman eliyirdim ki, bunların içində yenə heç olmasa minlərcə tapılar ki, elm, fənn və …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ictinab — is. <ər.> klas. Çəkinmə, saqınma, uzaqlaşma, uzaq durma. Fürsəti fövt etmək olmaz, gözləyir əğyarlar; Onların bədgularından ictinabın vaxtıdır. Aşıq Qurban. A kişi, mənim bu Gəncə şəhərində bir rəfiqim var, . . adını qoyub müəllim, heç bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • illət — is. <ər.> 1. Xəstəlik, azar. Mən zaminəm ki, olmaya bir illət ilə fövt; Hər xəstəyə dava edələr gər şərab ilə. S. Ə. Ş.. Bu illətin Allaha qalıb bircə davası. Ə. N.. <Qurban:> Məsələ küləkdə deyil, professor, görünür, o qəndil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • irşad — is. <ər.> klas. Doğru yol göstərmə, doğru yola çəkmə, qəflətdən oyatma. İrşadını bilmədim qənimət; Yüz vay ki, fövt olundu fürsət. F.. Döydülər, söydülər, əl çəkmədim irşadımdan. A. S.. İrşad qılmaq klas. – doğru yola gəlmək, qəflətən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kazino — <ital.> Şəhər kənarında və kurortlarda restoranları, qumarxanaları olan kef yeri. O gecə Əşrəf Əhmədi də özü ilə bərabər kazinoya aparmışdı. A. Ş.. . . Lütfəli də fürsəti fövtə verməyib <Cəlilə> dedi ki, dur gedək kazinoya, qəhvə içək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”